aktivni smo u cijelom svijetu.
Tamo gdje je potrebna internationalna specijalna dozvola, saradjujemo sa partnerima koji posjeduju odgovarajucu dozvolu u kooperaciji sa odredzenim odvjetnicima. Nasi internationalni uspjesi su poznati i cijenjeni u cijelom svijetu. Ako imate neke posebne zahtjeve kontaktirajte nas.

Кто мы и как мы работаем?

Фирма "МОСКВА ИНКАССО" находится в Боснии-Герцеговине в городе Мостар. Это допущенное инкассаторское предприятие.
Мы работаем по всему миру. Мы работаем вместе с парнёрами, которые имеют особое международное разрешение,
работаем сверхурочно и кооперируем с юридическими конторами.

Наш потенциал - выездная работа и сила убеждения!

Быстро - надёжно - дёшево - это залог успеха!